ปกติจะไม่ตอบ http://fubuki.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=08-04-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=08-04-2011&group=3&gblog=1 http://fubuki.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเพื่ออยู่ หรือ อยู่เพื่อกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=08-04-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=08-04-2011&group=3&gblog=1 Fri, 08 Apr 2011 8:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-03-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-03-2011&group=2&gblog=3 http://fubuki.bloggang.com/rss <![CDATA[โสด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-03-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-03-2011&group=2&gblog=3 Fri, 04 Mar 2011 17:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-02-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-02-2011&group=2&gblog=2 http://fubuki.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-02-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-02-2011&group=2&gblog=2 Fri, 04 Feb 2011 21:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-02-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-02-2011&group=2&gblog=1 http://fubuki.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดเริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-02-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-02-2011&group=2&gblog=1 Fri, 04 Feb 2011 21:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=16-04-2011&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=16-04-2011&group=1&gblog=4 http://fubuki.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่วงทำนอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=16-04-2011&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=16-04-2011&group=1&gblog=4 Sat, 16 Apr 2011 10:49:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=15-04-2011&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=15-04-2011&group=1&gblog=3 http://fubuki.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=15-04-2011&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=15-04-2011&group=1&gblog=3 Fri, 15 Apr 2011 15:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-03-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-03-2011&group=1&gblog=2 http://fubuki.bloggang.com/rss <![CDATA["LIKE"...What?,like what?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-03-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=04-03-2011&group=1&gblog=2 Fri, 04 Mar 2011 17:19:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=03-02-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=03-02-2011&group=1&gblog=1 http://fubuki.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=03-02-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fubuki&month=03-02-2011&group=1&gblog=1 Thu, 03 Feb 2011 20:19:05 +0700